-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przedmiot działalności 

data publikacji: 25-07-2003 | 19:54
data ostatniej modyfikacji: 11-01-2011 | 12:39
data wytworzenia dokumentu: 11-01-2011
 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
 2. Produkcja rur przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.20.Z),
 3. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
 4. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
 5. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
 6. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),
 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
 8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
 9. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
 10. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
 11. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
 12. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),
 13. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
 14. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
 15. Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
 16. Działalność związana z obsługą rynków nieruchomości (PKD 68),
 17. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
 18. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 19. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
 20. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).
Liczba odwiedzin: 69233
Realizacja: Ideo